Jyväskylän lukiokoulutus

Valittu yhteensä

Opetussuunnitelman pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit (OPS2016)

Suomen kieli ja kirj. ÄI11. Tekstit ja vuorovaikutus ÄI22. Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI33. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI44. Tekstit ja vaikuttaminen ÄI55. Teksti ja konteksti ÄI66. Nykykulttuuri ja kertomukset ÄI77. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen ÄI88. Kirjoittamistaitojen syventäminen ÄI99. Lukutaitojen syventäminen ÄI1010. Luova kirjoittaminen ÄI1111. Luovan kirjoittamisen jatkokurssi ÄI1212. Kirjoittamisen klinikka ÄI1313. Kirjallisuuden teemakurssi ÄI1414. Mediakurssi ÄI1515. Ulkomaisen kirjallisuuden ja kulttuurin erikoiskurssi
B1-Ruotsi RUB1011. Minun ruotsini RUB1022. Hyvinvointi ja ihmissuhteet RUB1033. Kulttuuri ja mediat RUB1044. Monenlaiset elinympäristömme RUB1055. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi RUB1066. Viesti ja vaikuta puhuen RUB1077. Kestävä elämäntapa RUB108Ruotsin tukikurssi RUB109Katse tulevaisuuteen RUB110Ruotsin projektikurssi
A1-Englanti/Ra/Sa/Ve ENA11. Englannin kieli ja maailmani ENA22. Ihminen verkostoissa ENA33. Kulttuuri-ilmiöitä ENA44. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA55. Tiede ja tulevaisuus ENA66. Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA77. Kestävä elämäntapa ENA88. Viesti ja vaikuta puhuen ENA99. Content learning in English ENA1010. Exploring the British Isles ENA1414. Englannin tukikurssi
A2-Espanja/Ra/Sa/Ve EAA11. Kieli ja maailmani EAA22. Ihminen verkostoissa EAA33. Kulttuuri-ilmiöitä EAA44. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma EAA55. Tiede ja tulevaisuus EAA66. Opiskelu, työ ja toimeentulo EAA77. Kestävä elämäntapa EAA88. Viesti ja vaikuta puhuen EAA99. Kieliopin syventäminen EAA1010. Viestinnän kurssi EAA1111. Kulttuuriprojekti EAA1212. Suullisen kielitaidon kurssi
B2-Espanja/Ra/Sa/Ve EAB211. Elämän tärkeitä asioita EAB222. Monenlaista elämää EAB233. Hyvinvointi ja huolenpito EAB244. Kulttuuri ja mediat EAB255. Opiskelu, työ ja tulevaisuus EAB266. Yhteinen maapallomme EAB277. Kansainvälinen toiminta EAB288. Viesti puhuen ja kirjoittaen EAB299. Kieliopin syventäminen EAB31010. Viestinnän kurssi EAB31111. Kulttuuriprojekti EAB31212. Suullisen kielitaidon kurssi
B3-Espanja/Ia/Ra/Sa/Ve EAB311. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen EAB322. Matkalla maailmassa EAB333. Elämän tärkeitä asioita EAB344. Monenlaista elämää EAB355. Hyvinvointi ja huolenpito EAB366. Kulttuuri ja mediat EAB377. Opiskelu, työ ja tulevaisuus EAB388. Yhteinen maapallomme EAB399. Kieliopin syventäminen EAB31010. Viestinnän kurssi EAB31111. Kulttuuriprojekti EAB31212. Suullisen kielitaidon kurssi
Pitkä matematiikka MAY11. Luvut ja lukujonot MAA22. Polynomifunktiot ja yhtälöt MAA33. Geometria MAA44. Vektorit MAA55. Analyyttinen geometria MAA66. Derivaatta MAA77. Trigonometriset funktiot MAA88. Juuri- ja logaritmifunktiot MAA99. Integraalilaskenta MAA1010. Todennäköisyys ja tilastot MAA1111. Lukuteoria ja todistaminen MAA1212. Algoritmit matematiikassa MAA1313. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi MAA1414. Johdantokurssi MAA1515. Jatko-opintoihin valmistava kurssi MAA1616. 3D MAA1717. Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt MAA1818. Talousmatematiikka MAA1919. Tilastot ja todennäköisyyslaskenta II MAA2020. Matematiikan tekniset työvälineet
Lyhyt matematiikka MAB22. Lausekkeet ja yhtälöt MAB33. Geometria MAB44. Matemaattisia malleja MAB55. Tilastot ja todennäköisyys MAB66. Talousmatematiikka MAB77. Matemaattinen analyysi MAB88. Tilastot ja todennäköisyys II MAB99. Johdantokurssi MAB1010. Matemaattiset mallit luonnossa ja yhteiskunnassa MAB1111. Jatko-opintoihin valmistava kurssi MAB1212. Matematiikan tekniset työvälineet MAB1313. Korvaava 1 MAB1414. Korvaava 2 MAB1515. Korvaava 3 MAB1616. Korvaava 4 MAB1717. Korvaava 5
Biologia BI11. Elämä ja evoluutio BI22. Ekologia ja ympäristö BI33. Solu ja perinnöllisyys BI44. Ihmisen biologia BI55. Biologian sovellukset BI66. Vaelluskurssi BI77. Lajintuntemuskurssi BI88. Biologia tänään
Maantiede GE11. Maailma muutoksessa GE22. Sininen planeetta GE33. Yhteinen maailma GE44. Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE55. Kartografia ja maantieteen keskeiset taidot
Fysiikka FY11. Fysiikka luonnontieteenä FY22. Lämpö FY33. Sähkö FY44. Voima ja liike FY55. Jaksollinen liike ja aallot FY66. Sähkömagnetismi FY77. Aine ja säteily FY88. Tähtitiede FY99. Liikuntafysiikka FY1010. Fysiikan työkurssi FY1111. Lääketieteellinen fysiikka FY1212. Fysiikka nyt FY1313. Moderni fysiikka FY1414. Lukioiden ulkopuolella suoritettava kurssi
Kemia KE11. Kemiaa kaikkialla KE22. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa KE33. Reaktiot ja energia KE44. Materiaalit ja teknologia KE55. Reaktiot ja tasapaino KE6Jatko-opintoihin valmentava kurssi KE7Laborointikurssi KE8Muualla suoritetut hyväksiluettavat kemian opinnot KE9Muualla suoritetut hyväksiluettavat kemian opinnot KE10Muualla suoritetut hyväksiluettavat kemian opinnot
Filosofia FI11. Johdatus filosofiseen ajatteluun FI22. Etiikka FI33. Yhteiskuntafilosofia FI44. Tieto, tiede ja todellisuus FI5Filosofian klassikot FI6Ajankohtaisia filosofisia ongelmia
Psykologia PS11. Psyykkinen toiminta ja oppiminen PS22. Kehittyvä ihminen PS33. Tietoa käsittelevä ihminen PS44. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys PS55. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen PS6Sosiaalipsykologia PS7Tutki ja sovella PS8Mediapsykologia
Historia HI11. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa HI22. Kansainväliset suhteet HI33. Itsenäisen Suomen historia HI44. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys HI55. Ruotsin itämaasta Suomeksi HI66. Maailman kulttuurit kohtaavat HI7Maailma tänään HI8Populaarikulttuurin historia HI9Elämää keskiajalla HI10Yhdysvaltain historia - tuntematon Amerikka HI11Historian taidot HI12Historian erityiskurssi
Yhteiskuntaoppi YH11. Suomalainen yhteiskunta YH22. Taloustieto YH33. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma YH44. Kansalaisen lakitieto YH5Maailma numeroina YH6Taitava kansalainen YH7Valta ja vaikuttaminen YH8Yhteiskunnallisen tutkimuksen kurssi YH9Yhteiskuntaopin erityiskurssi
Uskonto UE11. Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä UE22. Maailmanlaajuinen kristinusko UE33. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä UE44. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa UE55. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa UE66. Uskonnot ja media UE7Raamattu tutkittuna ja tulkittuna UE8Uskontojen näköalat
Terveystieto TE11. Terveyden perusteet TE22. Ihminen, ympäristö ja terveys TE33. Terveyttä tutkimassa TE4Valmennusoppi TE5Terve keho TE6Terveysosaaminen ja terveyden edistäminen TE77. Ensiavun perus- ja jatkokurssit
Liikunta LI11. Energiaa liikunnasta LI22. Aktiivinen elämäntapa LI33. Terveyttä liikkuen LI44. Yhdessä liikkuen LI55. Hyvinvointia liikkuen LI6Palloilukurssi LI7Kehonhuolto LI8Wanhat Tanssit LI9Ryhmäliikunta ja tanssikurssi LI10Liikunnan lukiodiplomi ja tanssin lukiodiplomi
Urheilulukion valmennuskurssit LIV1 LIV2 LIV3 LIV4 LIV5 LIV6 LIV7 LIV8 LIV9 LIV10 LIV11 LIV12 LIV13 LIV14 LIV15 LIV16 LIV17 LIV18
Musiikki MU11. Musiikki ja minä MU22. Moniääninen Suomi MU33. Ovet auki musiikille MU44. Musiikki viestii ja vaikuttaa MU88. Vapaa säestys / Kitaransoiton alkeet MU99. Yhtyesoitto ja -laulu I MU1010. Yhtyesoitto ja -laulu II MU1111. Laulukurssi I MU1818. Projektityöt 1 MU1919. Projektityöt 2 MU2020. Projektityöt 3 MU2121. Projektityöt 4
Musiikkilinjan kurssit MU55. Musiikkiprojekti MU66. Musiikki meillä ja muualla MU77. Taidemusiikin historia MU1212. Laulukurssi II MU1313. Orkesteri 1-3 MU1414. Kuoro 1-3 MU1515. Musiikkiteknologia MU1616. Sävellys ja sovitus MU1717. Musiikkidiplomi MU2222. Projektityöt 5 MU2323. Projektityöt 6
Kuvataide KU11. Kuvat ja kulttuurit KU22. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU33. Osallisena mediassa KU44. Taiteen monet maailmat KU5Kokeilevan taiteen kurssi KU6Valokuvaus ja nykyteknologia KU7Liikkuva mediakuva eilen, tänään ja huomenna KU8Piirustus, maalaus ja grafiikka KU9Itsenäisesti suoritettava kurssi KU10Kuvataiteen lukiodiplomi
Opinto-ohjaus OP11. Minä opiskelijana OP22. Jatko-opinnot ja työelämä OP33. Opiskelijana lukiossa OP44. Opiskelutaitojen kurssi OP55. Tutorkurssi
Teemaopinnot TO11. Monitieteinen ajattelu TO22. Tutkiva työskentely teknologialla TO33. Osaaminen arjessa
Aihekokonaisuudet AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta AIHKoulun ulkopuolinen toiminta
Suuntana jatko-opinnot ja t.el. tkJYSovittava yliopistokurssi tkJYSovittava yliopistokurssi tkJYSovittava yliopistokurssi tkJYSovittava yliopistokurssi tkJYSovittava yliopistokurssi tkJYSovittava yliopistokurssi tkJAMKSovittava AMK-kurssi tkJAMKSovittava AMK-kurssi tkJAMKSovittava AMK-kurssi
Lukiodiplomit KOLD11. Kotitalouden lukiodiplomi KULD22. Kuvataiteen lukiodiplomi KÄLD33. Käsityön lukiodiplomi LILD44. Liikunnan lukiodiplomi MELD55. Median lukiodiplomi MULD66. Musiikin lukiodiplomi TALD77. Tanssin lukiodiplomi TELD88. Teatterin lukiodiplomi
Taiteiden väliset kurssit TA11. Monitaiteellinen musiikiprojekti TA22. Nykytaiteen keinoin TA33. Taidetta kaikilla aisteilla
Yrittäjyysopinnot YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 YR8 YR9
Ilmaisutaito ITK01Ilmaisutaidon peruskurssi ITK02Teatteriproduktiokurssi 1-3 ITK03Teatterihistorian kurssi ITK04Teatteritekniikan kurssi 1-2 ITK05Skenografiakurssi 1-2 ITK06Teatteridiplomikurssi ITK07Tuottajan työn kurssi ITK08Roolityön syventäminen ITK09Drama in English 1-3
Ilmailu ILM11. Ilma-aluksen yleistuntemus ILM22. Lentotoiminta, lennonteoria, suoritusarvot, lennon suunnittelu ILM33. Ilmailun säädökset, radio- ja sähkölaitteet, radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset, ilmailuviestiliikenne ILM44. Lentosuunnistus, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset ILM55. Sääoppi ILM66. Harrasteilmailu ILM77. Ilmailuammatit ILM88. Ilmailuenglanti ILM99. Ilmailuprojekti ILM1010. Ilma-aluksen tuntemuksen jatkokurssi ILM1111. UAV / RPAS - miehittämätön ilmailu ILM1212. Virtuaali-ilmailu

Linkit

© Kimmotuotanto 2014 - 2018
powered by Kanioni

Jyväskylän lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016
Jyväskylän Lyseon lukio
Normaalikoulun lukio
Schildtin lukio