kuva

Koulutus

Koulutuksieni yleisiä teemoja ovat olleet työssä jaksaminen, elämänhallinta, keskustelutaidon ja kohtaamisen kehittäminen, itsetuntemuksen kohentaminen, elämän merkityksellisyyden rakentaminen, taide hyvinvoinnin rakentajana ja myönteinen kehollisuus.

Koulutuksiani voi liittää seminaareihin, työyhteisöpäiviin tai henkilöstökoulutukseen.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn positiivista kehittämistä tutkivalla työotteella. Työnohjaaja antaa ohjattavalle aikaa ja huomiota. Työnohjattavalla on mahdollisuus tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään, ja siten kiinnostua oman itsen ja työn tutkimisesta ja kehittämisestä.

Ohjattava kokoaa, jäsentää, muokkaa ja kertoo uudelleen omaa tarinaansa ja sisäistä maailmaansa. Työelämää tarkastellaan ja pohditaan vaihtelevista näkökulmista. Keskusteluja yksilöiden tai ryhmien kanssa voidaan toteuttaa sekä verkossa että kasvotusten Jyvässeudulla.

Keskustelujen ohjaus

Toisinaan myös työn ulkopuolinen elämä vaatii selvittelyä. Elämän mutkissa osaava kuuntelija ja keskustelun ohjaaja on tarpeen. Joskus kynnys hakeutua psykoterapiaan muodostuu liian korkeaksi. Silloin keskustelut ammattitaitoisen ohjaajan voivat olla hyvä valinta pohdintoja edistämään.

Ammattitaitoinen ohjaaja luo puitteet onnistuneelle keskustelulle. Monipuolinen koulutukseni sekä viidentoista vuoden työkokemus asiakastyössä ja keskustelutyön kouluttajana on rakentanut elämän ilmiöiden monimutkaisuuden vaatimaa osaamista.