kimpale - since 1995Kimpale > purkki > Ghööghö

Ghööghö

Kimpale tarjoaa GHÖÖGHÖ - SUOMI -sanakirjan, maailman ensimmäisen ja ainoan. Teos on lingvististä multimediaa parhaasta päästä, sillä mukana on perussanaston ja kieliopin lisäksi oikeaa ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä helpottavat ääntämisohjeet sekä tekstinä että äänitiedostoina.

Fonetiikkaa

Sanastossa käytetään seuraavia ghööghö-kieltä varten muokattuja foneettisia merkkejä:

[ç] tunkkainen k
[ñ] äng-äänne, jossa mukana nasaali kurkku-ö
[rh] takakurkku-r
[qrh] kurkku-r nenän kautta sisään
[ø] suppea ö
[ó] eteenpäin suuntautuva ö
[ò] taaksepäin suuntautuva ö
[oe] vuoronperään kummallekin sivulle suuntautuva ö
[õ] takakenoinen äng-mäinen avautumaton ö
[ÿ] nasaali taka-y
['] osoittaa edellisen äänteen suuntautuvan ylöspäin
[,] osoittaa edellisen äänteen suuntautuvan alaspäin

Ääntämisestä on lisäksi huomioitava, että se tapahtuu huulet töröllään ja tunteella.

Perussanastoa

nghò [ñò] minä
nghó [ñó] sinä, hän, tuo, se
nghönghö [ñoeñoe] ei, kieltosana
nghö! [ñø,] kyllä, toki
ngh! [ñ,] joo, myöntösana
nghö [ñø] ja
ghööghö [çøøçø] hyvä, ghööghö
yönghö [ÿøñø] huono, paha
nghööö [ñóóó] rakastaa
nghönghönghönghö [ñøñøñøñø] kävellä, mennä, kiiruhtaa
qrh-nghö-qrh-nghö [qrh-ñø-qrh-ñø] nukkua
nghngh [ññ] miettiä, hmm
nghôô [ñõõ] onnellinen
nghrhö [ñrhø] hyi
nghö? [ñø'] kuka?
ngh? [ñ'] no mitä?, vai mitä?
nghô? [ñõ'] mikä?, mitä?, onko?, kysymyssana
nghô!? [ñõ'õ,] miksi?, miksi ei?

Kielioppia

  1. Sanat eivät taivu.
  2. Monikon puuttumisen vuoksi käytetään luettelemista.
  3. Kysymyssana, kieltosana ja myöntösana sijoittuvat lauseen loppuun.

Harjoituslauseita

Nghò ghööghö nghö nghó ghööghö.

Nghó ghööghö nghô?

Nghò qrh-nghö-qrh-nghö ngh!

Nghò nghööö nghó ghööghö.

muokattu viimeksi 27/5 2017